Ik en mijn huis, Wij zullen de Here Dienen

Want, gelijk wij in een lichaam
vele leden hebben,
en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben,
zo zijn wij, hoewel velen,
een lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

 

 
http://i33.tinypic.com/154c4cl.jpg
 
 
Bidden, betekent overgave
Bidden, betekent rusten in uw tegenwoordigheid
waar U al de antwoorden heeft die ik nodg heb
 
Bidden betekent stil zijn op zijn tijd
en luisteren naar de stilte in mij hart
Levende communicatie   met mij ziel en geest
Een levende relatie met mijn Eeuwige Vader
De Gene die mij waardig acht
 
Bidden betekent U zoeken zelfs als ik slaap
Op zijn tijd hoor ik een nieuw lied in mijn hart
Op zijn tijd hoor ik woorden die ik spreek of schrijf
Woorden van psalmen liefdesliederen over U

Bidden is al voedsel en water voor de ziel
Altijd zoekend naar uw rust
De ziel   van de mens waar U zo van houdt
Daarom gaf U Uw leven, U gaf uzelf tot in de dood
U werd afgewezen, bespuugd, bespot en gekruist
Hij werd geslagen,   maar U bleef zwijgen
U opende niet uw mond,
geen enkel lelijk woord kwam er uit
 
 
http://i38.tinypic.com/2eybes5.jpg
 
 
Oh, Lieve Vader
Hoe goed bent U voor ons
Zo genadig, barmhartig en liefdevol
Tot U bidden is als de hemel omhelzen
Het is als mijn hart naar U vliegt naar een verre plaats
Vliegen op de vleugels van uw glory
de schuilplaats des Allerhoogste
naar uw toevlucht, naar uw versting
waar U mijn onderwijst en leerd
aangaande uw woord
van liefde, barmhartigheid en leven
 
Ik Verlang om bij U te komen
te bidden, dag en nacht
Ik luister naar de misterie van Uw Koninkrijk
Ik wil stil zijn en luisteren naar uw lieflijke stem
Mijn geest komt bij U tot rust
Uw vrede dat   mij overtuigd
dat elke woord dat U spreek waarheid is
Daarom hoeveel vervolging of valse   beschuldigingen
ik heb in mijn leven
Uw tegenwoordigehid zal ik nooit verlaten
U de tempel van uw glorie en heerlijkheid
 
U, heilige en rechtvaardige Vader
Ik verwelkom uw liefd
die zo rein en puur is
Er is geen andere liefde

Vader, ik hef mijn handen op naar u
en ik geef mijzelf over aan U
Wijd uitgespreid, open ik mijn armen
zoals de vleugels van een duif
Ik geef mij over aan Uw Heilige geest
zodat U mijn kunt brengen naar 
de plaats van stilte
de plaats van intimiteit
 
Heer, U draagt mij en ik maak mij geen zorgen
wat ik moet zeggen of wat ik moet doen
Ik rust gewoon in U, wachtend op U
Doe uw wil en werk door een gebroken vat
die u van te voren heeft voorbereid
ter eer en glorie voor u
 
Ik kan mijzelf over aan U geven 
en U gehoorzamen
want het is niet meer ik die nog leeft
maar het is Christus die in mij leeft
U roep mij bij mij naam
U zei: ik ben van U
 
Uw juk is zacht en   en uw last is licht
Elke dag vlieg ik op vleugels van uw glorie
rustend, vredig in U
als een klein kind mag ik komen bij U
 
Eindelijk, ben ik in die rust gekomen
Eindelijk vertrouw ik U
Eindelijk kan ik mij aan U overgeven
en U zoeken met geheel mijn hart
 
Mijn hart is open voor U
zoals de poort van de hemel open staat
zoals een roos, opend haar rozenblaadjes
 
Alles stond al vast
vanaf het begin dat U mij vormede in de moederschoot
 
Ik rust, zing, danst en verheug mij in u
De Heer is mijn verlosser
U hoort ieder woord in mijn gebed
U onderwijst mij wie U bent
Zo leer ik wie ik ben in U
Geschapen naar het evenbeeld van U
 
Liefde genas mijn verwonde ziel
Liefde herstelde   mij, 
zodat ik mijn hart voor U kon openen,
zodat ik U grootste liefde kon ontvangen
dat is het ontvangen   van mij Eeuwige Vader,
Mijn Heer, Mijn God en Vriend
 
Het heeft een tijdje geduurd
voordat ik U helemaal vertrouwde
Want het vertrouwen was geroofd van mij
Heel, heel lang geleden
 
Ik vond rust en liefde in uw schuilplaats
Ik vond rust en liefde door uw Heilige Geest die U mij gaf
De Geest van Uw zoon
 
Jezus, Jezus, Jezus,
Wat een wonderbaarlijke naam
Wat een wonderbaarlijke Vriend
Ik hou van U, Heer
meer dan woorden kunnen zeggen
 
Hoe graag wil ik U aanbidden in de eeuwigheid
Hoe graag wil Ik U alle glorie en eer geven in de eeuwigehid
U alleen aanbidden
U bent Heer, U bent God
U bent waardig
U bent Heilig

Ik dank U vader,
dat ik mag weten dat ik ben van u
De zekerheid te hebben in mijn hart,
het eeuwige leven
En om U te plezieren en U wil te doen
 
U ziet de mens naar het hart
U hoort elke gedachte
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten
Niets is verborgen voor U
 
Heer, mijn hart behoort U toe
Mijn hart behoort aan U alleen
 
Een hart van liefde en vrede
en elke goede gave
komt van U
 
U woont in mijn hart
Uw Koninkrijk is in mijn hart
Waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn
Het gaat erom dat ons hart uitgaat naar U, Heer Jezus
en dat we alleen voor U willen leven.
 
Ik hou van U, Heer
en ik dank U Vader,
dat u mij een maakt met U
nu en voor altijd
Ik ben van U
 
Heilige Vader,
U gaf mij het hart van Jezus
U gaf mij de sleutel van uw koninkrijk
Uw koninkrijk is in mij
Het Koninkrijk van God is gekomen
in de hemel als over de aarde 
U wil zal geschieden
in mij
 
Ik ben rijk in U
Ik ben voorspoedig in U
 
Ik zegen U wonderbaarlijke naam
Ik aanbid U wonderbaarlijke naam
Geprezen zij Uw naam
Halleluja, 

AMEN en AMEN 

 http://i36.tinypic.com/2rxdw95.jpg

 

Recent Videos

1060 views - 0 comments
1122 views - 0 comments
1025 views - 0 comments
888 views - 0 comments